Inled planeringen av projektet i god tid genom att reservera tillräckligt med tid för att ta fram idéer, planera och bilda en partnergrupp. Inled planeringen av innehållet tillsammans med europeiska projektpartner i god tid och se till att partnerna förbinder sig till projektet.