Resurscentren SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) är center som stöder genomförandet av EU:s ungdomsprogram och europeiskt ungdomsarbete. De erbjuder utbildning, information, material och metoder samt samarbetsmöjligheter både för nationella programkontor som ansvarar för genomförandet av ungdomsprogrammen och för aktörer på ungdomsområdet.

Illustrationsbild, vuxenstuderanden som arbetar i grupp

SALTO-resurscentren spelar en central roll i att utveckla europeiskt ungdomsarbete och möjliggöra gränsöverskridande samarbete på ungdomsområdet. Detaljerad information om SALTO-resurscentrens verksamhet och tjänster finns på centrens gemensamma webbplats.