I Erasmus+-programmets samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships, KA220-HED) utvecklas kvaliteten på högskoleutbildningen. Målet är att organisationerna främjar internationellt och mer ämnesövergripande samarbete samt producerar innovativa resultat. I samarbetspartnerskap kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder.

Samarbetspartnerskapet är en fortsättning på Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt från programperioden 2014–2020.

Kuva kolmen hengen juttutuokiosta, jossa osallistujista näkyy vain kädet