Programmet Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom kultursektorn och de kreativa branscherna. I projekten genomför du nya innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nytt tillsammans med andra europeiska aktörer.
Neljä henkeä saman pöydän äärellä