Programmet Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer från kulturfältet och kreativa branscher. I samarbetsprojekt genomför du nya innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nya saker tillsammans med andra europeiska aktörer.
Neljä henkeä saman pöydän äärellä