Bokförlag kan ansöka finansiering från Kreativa Europa för översättning, utgivning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. I översättningsprojekt kan förlag översätta intressant europeisk skönlitteratur för marknaden i Finland och hitta nya läsare för den genom såväl traditionella som digitala kanaler.
Kaksi naista kirjastossa