Sommaren 2020 arrangerar vi fem kurser i finska språket och Finlands kultur (nivåerna A1–C1) och en kurs i finsk nutidslitteratur (minst nivå B2). Kurserna är avsedda för finskstuderande vid utländska universitet. Ansökningstiden till kurserna tar slut 1.3.2020.
Kuvituskuva, katsotaan kirjaa