Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag för mobilitet utan hinder inom de flesta program som Utbildningsstyrelsen administrerar. Studerande och högskolans personal kan utöver utbytesstipendiet få speciellt ekonomiskt bidrag för att kunna delta utan hinder i internationellt utbyte.

Nuoria ihmisiä

Bidraget är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder.