Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag för mobilitet utan hinder inom de flesta program som Utbildningsstyrelsen administrerar. Studerande och högskolans personal kan utöver utbytesstipendiet få speciellt ekonomiskt bidrag för att kunna delta utan hinder i internationellt utbyte.
Nuoria ihmisiä

Stöd för mobilitet utan hinder är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för. Specialbehov kan uppstå vid ett handikapp, fysisk eller psykisk sjukdom eller inlärningssvårighet.

Sökprocessen är helt konfidentiell. Bidrag kan beviljas för att kunna bo och röra sig utan hinder eller till specialarrangemang för att kunna studera utan hinder, som till exempel bidrag till läromedel. Det är lätta att fylla i ansökan och det räcker med att beräkningarna för kostnaderna för hindren är riktgivande.