Förnya utbildningspolitiken med europeiska experiment- och samarbetsprojekt.

Utöver projektbidrag inom Erasmus+ som ansöks av Utbildningsstyrelsen, finns det Erasmus+-projektbidrag som ansöks centraliserat. Projektfinansiering för reform av utbildningspolitiken (KA3) ansöks direkt av Europeiska kommissionens genomförandeorgan Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Vi informerar om EACEA:s inbjudningar att lämna förslag och kan på begäran kommentera projektplaner. EACEA meddelar alltid i sina inbjudningar att lämna förslag för vilka teman det går att ansöka bidrag