Erasmus+-programmets försöks- och samarbetsprojekt (Key Action 3 Support for policy reform) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken. På den här sidan finns information om ansökningsomgångar som lämpar sig för högre utbildning.
Innovaatioita