Erasmus+-programmets försöks- och samarbetsprojekt (Key Action 3 Support for policy reform) förnyar yrkesutbildningen och utbildningspolitiken. På den här sidan får du information om ansökningsomgångar som lämpar sig för aktörer inom yrkesutbildningen.