Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande. Projekten kan också förbättra högskoleutbildningens arbetslivsrelevans.
Suunnittelu käynnissä

Europeiska kommissionen har öppnat en extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt som en del av åtgärderna för att stödja återhämtningen från coronakrisen. Ansökningstiden går ut 29.10.2020. Läs mer om denna extra ansökningsomgång:

-> Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt: extra ansökningsomgång hösten 2020