Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande. Projekten kan också förbättra högskoleutbildningens arbetslivsrelevans.
Suunnittelu käynnissä