Teamet som arbetar med Erasmus+ för yrkesutbildning hjälper dig i alla frågor som berör programmet Erasmus+ för yrkesutbildning. Du kan kontakta oss på adressen erasmus.ammatillinen(at)oph.fi!

E-postadresserna till våra enskilda sakkunniga har formen fornamn.efternamn(at)oph.fi.

Kontaktpersoner i frågor som berör Erasmus+ för yrkesutbildning:  

Erasmus+ KA1 mobilitet

Erasmus+ KA2 samarbetsprojekt


Centers of Vocational Excellence Spetsenheter inom yrkesutbildning

Innovationsallianser 


Funktionen Erasmus+ Teachers Academies


Jean Monnet-insatser

Rådgivning i frågor som gäller Mobility Tool


Force Majeure -förfaranden


Erasmus+-ackreditering för yrkesutbildningen


Språkstöd för Erasmus+-mobilitet (OLS)


TCA  Europeiska seminarier och utbildningar