Teamet som arbetar internationaliseringstjänster för den allmänbildande utbildningen hjälper dig i frågor som berör internationalisering inom utbildningen.

 

  • E-postadress: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
  • Rådgivningsnummer 0295 338 652 (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)
  • Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi
  • Enhetschef: Sirpa Holmström, tfn 029 5331340

Kontaktpersoner i frågor som berör Erasmus+ för allmänbildande utbildning

Erasmus+ KA1 mobilitet

Erasmus+ KA2 partnerskap för samarbete

Nordplus Junior, Horisontal och Nordiska språk

Internationalisering inom allmänbildande utbildning, utvecklingsprojekt inom internationalisering och nationella utvecklingsprojekt

eTwinning