Administrationen av Erasmus+ för allmänbildande utbildning-fortbildningsprojekt (KA101) går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.