Administrationen av Erasmus+-fortbildningsprojekt (KA101) går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.