Administrationen av samarbetsprojekt mellan skolor inom Erasmus+ går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.
Käsiä, jotka pelaavat korttia pöydän ääressä.