Administrationen av samarbetsprojekt mellan skolor inom Erasmus+ går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.
Kuvituskuva, aikuisopiskelijat pelaavat korttia tunnilla