På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om mobiliteter utomlands för lärande inom allmänbildande utbildning. Personalens och elevernas mobilitetsperioder genomförs som ett behovsbaserat projekt som kan sökas av skolor, gymnasier eller daghem. Inom projektet får din organisation finansiering och handledning för att kunna genomföra framgångsrika mobiliteter.

Du kan välja att projektet ska pågå i 6–18 månader. Under denna tid ordnas elevernas och personalens mobilitet och tillfällen där deltagarna kan dela med sig av sina nya kunskaper. Beloppet på stödet i euro bestäms med enhetskostnader som riktas till kostnader för organisering av mobiliteten samt resor och uppehåll.

Detta kan vara första steget i att samla internationell erfarenhet. Det kan också vara ett precisionsverktyg för att utveckla er verksamhetskultur och främja elevernas mångsidiga kompetens.