Kortvariga mobilitetsprojekt ger organisationer inom yrkesutbildningen möjlighet att erbjuda mobilitetsperioder åt sina studerande och sin personal. Kortvariga projekt är avsedda för organisationer som har liten eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt.

På den här sidan finns anvisningar för den som ansöker om kortvariga mobilitetsprojekt för yrkesutbildningen (KA122-VET).