Yrkesutbildningens mobilitetsprojekt inom Erasmus+ ansöks en gång per år. En organisation kan lämna in bara en ansökan om mobilitet inom yrkesutbildningen per ansökningsomgång. Organisationen kan därtill fungera som koordinator eller partner i ett eller flera nätverk.