Med yrkesutbildningens Erasmus+-partnerskap för samarbete kan ni tillsammans med era europeiska samarbetspartners förbättra kvaliteten på er verksamhet. Målet med partnerskap för samarbete är att organisationerna utvecklar och stärker sina partnernätverk samt ökar det internationella samarbetet och internationaliseringen av sina funktioner. I partnerskap för samarbete kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder.