Erasmus+-samarbetsprojekt för vuxenutbildning är internationella partnerskapsprojekt som fokuserar på utbyte av god praxis eller utveckling av nya produkter.
Miesopiskelija katsoo pelikorttia

Den organisation som koordinerar samarbetsprojektet bereder i samarbete med samarbetspartnerna en ansökan som koordinatorn lämnar in till det egna landets nationella programkontor för Erasmus+. I Finland är det nationella programkontoret Utbildningsstyrelsen.  

Samarbetsprojekten indelas i två olika projekttyper: småskaliga partnerskap (Small-scale Partnerships KA210-ADU) och partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships KA220-ADU). 

Ansökningsomgången för samarbetsprojekt ordnas årligen på våren. För småskaliga partnerskap ordnas årligen två ansökningsomgångar, en på våren och en på hösten.