Erasmus+-samarbetsprojekt för vuxenutbildning är internationella partnerskapsprojekt som fokuserar på utbyte av god praxis eller utveckling av nya produkter.
Kuvituskuva, miesopiskelija katsoo pelikorttia

Den organisation som koordinerar samarbetsprojektet bereder i samarbete med samarbetspartnerna en ansökan som koordinatorn lämnar in till det egna landets nationella programkontor för Erasmus+, som i Finland är Utbildningsstyrelsen. 

Samarbetsprojekten indelas i två olika projekttyper: småskaliga partnerskap (Small-scale Partnerships KA210-ADU) och partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships KA220-ADU).

Ansökningsomgången för samarbetsprojekt ordnas årligen på våren. För småskaliga partnerskap ordnas årligen två ansökningsomgångar, en på våren och en på hösten.