Utveckla undervisningen och utbildningens kvalitet med samarbetsprojekt mellan europeiska skolor!
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä