Innovera och sprid god praxis med internationella utvecklingsprojekt inom allmänbildande utbildning!
Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä