Strategiska partnerskapsprojekt är internationella samarbetsprojekt som fokuserar på utbyte av god praxis eller utveckling av nya produkter.

Organisationen som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna en ansökan som koordinatorn lämnar in till sitt lands nationella Erasmus+-kontor. Ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt arrangeras årligen på våren. Ansökningstiden för 2020 slutade 23.4.2020 kl. 13 (kl. 12 CET).