Är du statsanställd och vill fördjupa din sakkunskap och skapa samarbetsnätverk genom att arbeta utomlands? Du kan få ekonomiskt stöd av oss för kortvarigt arbete på olika håll i världen.

Kort om programmet för tjänstemannautbyte

 

  • Sökande: statsanställd i arbets- eller tjänsteförhållande, utbytet behöver inte vara ömsesidigt.
  • Utbytesplats: utländsk organisation utanför Norden, du skaffar platsen själv.
  • Ansökningstid: fortlöpande, du ska ansöka bidrag minst en månad innan praktiken börjar.
  • Stipendium: du kan få bidrag för boendekostnader och resor.