I kommuners Town Twinning-vänortsprojekt samlas kommuninvånare från olika länder för att diskutera europeiska ämnen som intresserar dem. Alla som berörs av temat kan delta.
Kuvituskuva kalenterityöskentelystä

Town Twinning-projekten ökar medborgarinflytandet i unionens beslutsprocesser och skapar möjligheter att delta i det civila samhället och volontärverksamhet på EU-nivå. Det är inte nödvändigt med ett vänortsavtal mellan partnerna – men det är däremot viljan att samarbeta!