Utbildningsstyrelsen söker experter för att utvärdera Erasmus+ programmets ackreditering- och projektansökningar och slutrapporter.
En person skriver i en anteckningsbok, datorn är också avbildad.

Vi söker experter för att utvärdera inom utbildningssektorerna allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning. Inom sektorn för högre utbildning önskas även ansökningar från personer som har expertis inom sektorn men som för tillfället inte är anställd vid en högskola.

I denna utlysning söker vi nya experter för att fylla på vår nuvarande utvärderingspool från 2020. Experter som redan är med i utvärderingspoolen behöver inte söka på nytt.

Mera information finns i bilagan.

Sprid gärna vidare information on ansökan!

Ansök om att bli en utvärderare senast fredagen den 25 november 2022!