Erasmus+-ackreditering innebär ett kvalitetssäkrat "medlemskap i Erasmus+". De organisationer och nätverk som ska ackrediteras visar den operativa och strategiska långsiktigheten i sin verksamhet samt förbinder sig att följa Erasmus+-programmets kvalitetsstandarder. I Erasmus+-programmet betonas under programperioden 2021–2027 framför allt inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Ackrediterade organisationer förbinder sig också till dessa grundprinciper i programmet. 

Ackrediteringsförfarandet, det vill säga möjligheten att ansöka om Erasmusstadgan för mobilitet, har redan länge tillämpats inom högskolesektorn, och även inom yrkesutbildningsområdet sedan 2014. Från och med 2021 används ackreditering också inom områdena för allmänbildande utbildning, vuxenutbildning och inom ungdomssektorn.