Erasmus+ stöder utlandsperioder och internationella samarbetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildningen. Programmet ger mångsidiga möjligheter till studier och arbete utomlands på ett jämlikt sätt för alla. Genom att delta kan du fördjupa dina yrkeskunskaper, se olika kulturer och skapa nätverk.
Kuvituskuva, pyöräily
Kansainvälisyys kuuluu kaikille