Nordiska ministerrådet stöder utbildningssamarbete i Norden, Baltikum och på självstyrelseområden.

Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsarbete för allt mellan småbarnspedagogik och högskoleutbildning.

Det finns fem program

 • Nordplus Junior
 • Nordplus Högre utbildning
 • Nordplus Vuxen
 • Nordplus Horisontal
 • Nordplus Nordens språk

Årligen deltar ungefär 10 000 experter, lärare och andra som vill lära sig i Nordplus-programmens projekt.

Målsättningar för åren 2023–2027 är att:

 • stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet inlusive småbarnspedagogik samt bidra till att skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum,
 • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
 • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande,
 • främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen,
 • främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå,
 • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
 • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
 • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk samt
 • revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.