Programmet Ett Europa för medborgarna (2014–2020) finansierar projekt som stöder aktivt medborgarskap och uppmuntrar medborgare att delta i beslutsfattande.
Kuvituskuva, tyttö jolla maapallo kainalossa

Det lönar sig att delta

Programmet Ett Europa för medborgarna främjar tolerans och bidrar till ett mångformigt och multikulturellt Europa. Programmet uppmuntrar europeiska organ och deltagarländernas medborgare, kommuner och ideella organisationer till ömsesidig växelverkan.

Det övergripande målet med programmet är att vi alla ska kunna uppleva Europeiska unionen som vårt eget samfund.

Det beviljas fyra olika projektbidrag (Project Grant) från programmet och budgeten för 2014–2020 är 185,5 miljoner euro.