På den här sidan kan du läsa om projektbidrag för Erasmus+ inom ungdomssektorn. Du ser vad du kan få finansiering för inom ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare och ungdomsdialogprojekt.

Sammanfattningen av finansieringsreglerna på den här sidan gäller följande delar av Erasmus+ för ungdomssektorn:

  • ungdomsutbyte,
  • mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare,
  • ungdomsdialog.

Sammanfattningar över finansieringsreglerna för strategiska partnerskapsprojekt och europeiska ungdomsinitiativ finns på sidorna som presenterar de projekttyperna:

Detaljerade finansieringsregler för alla typer av projekt finns i programhandledningen för Erasmus+.

Observera att projektfinansieringen för Erasmus+ inom ungdomssektorn inte täcker alla utgifter inom ert projekt. Projektet måste också ha viss egen finansiering.