Vi söker fortlöpande personer och organisationer som deltar i Erasmus+ och som vill fungera som Finlands nationella Erasmus+-ambassadörer på Finlands officiella Instagram-konto för programmet.
Kivinen aurinkoranta

Internationella erfarenheter ger dig kunnande som är till stor nytta i livet och för karriären. De handlar också om att klara vardagen i en främmande miljö, utveckla sig själv, oförglömliga episoder samt nya vänner för livet.

Vill du dela med dig av de här erfarenheterna också till andra?