På den här sidan uppdateras våra tjänster för sökande under den kommande ansökningsomgången 2021

Erasmus+-programmet erbjuder möjligheter för studerande- och personalmobilitet inom den yrkesinriktade utbildningen samt att utveckla utbildningen genom internationellt samarbete. 

Vad fint att du vill utveckla yrkesutbildningen genom internationellt samarbete! Vi erbjuder dig ett brett utbud av tjänster, till exempel webbinarier, personlig konsultation och stöd under hela ansökningsprocessen. Våra tjänster för sökande är avgiftsfria och öppna för alla. 

Visualisointi hakijan palvelupolusta Erasmus+ -ohjelmassa hakukierroksella 2021
Våra tjänster under ansökningsomgången 2021