Högskolorna och Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen vårdagar för internationella ärenden avsedda för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden. Evenemanget samlar varje år 300–400 deltagare. Deltagarna får tillgång till den senaste informationen om internationellt utbildningssamarbete, engagerar sig i nätverk och får inspiration. Programmet innehåller föreläsningar, seminarier, workshops och rundabordssamtal.
Kuvituskuva, pyöräily

Mötesorten och högskolan (eller högskolorna) som ansvarar för de praktiska arrangemangen varierar från år till år. Utforska tidigare års evenemang nedan.