Kuvituskuva, pyöräily

Högskolorna och Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen vårdagar för internationella ärenden avsedda för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden. Evenemanget samlar i slutet av våren varje år 300-400 deltagare från universitet och yrkeshögskolor.

Vårdagarna ger aktuell information om högskolornas internationella utbildningssamarbete. Programmet består av föreläsningar, sessioner, infomöten och roundtable-diskussionsgrupper.

Dagarna innebär också en möjlighet att nätverka med kolleger från andra högskolor.

Mötesorten och högskolan (eller högskolorna) som ansvarar för de praktiska arrangemangen varierar från år till år.