De mål som ställts upp för Erasmus+ uppnås med hjälp av olika programområden.