De mål som ställts upp för Erasmus+ uppnås med hjälp av olika programområden.

Notera! Namnen och beskrivningarna av insatserna har upprättats på grundval av den information som finns tillgänglig den 10.2.2021. Den insats-specifika informationen kommer att uppdateras vid behov när programguiden 2021 publiceras.