Alla finansierade projekt måste anknyta till målen för Ett Europa för medborgarna. Företräde ges till projekt med mål som även har en koppling till programmets årliga prioriteringar.
Kaksi naista hymyilee

Programmet Ett Europa för medborgarna har tre typer av mål som ska avspeglas i projekten:

  • Allmänna mål
  • Särskilda mål
  • Projekttypernas årliga prioriteringar

Observera att de årliga målen och prioriteringarna för Europeiska hågkomstprojekt avviker från målen för de övriga projekttyperna (Demokratiskt deltagande och medborgarengagemang).

Se närmare information om målen på genomförandeorganet EACEA:s webbplats