Volontärtjänst är en central del av Europeiska solidaritetskårens verksamhet. I Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet utför unga volontärarbete inom ett icke-vinstdrivande projekt som gagnar det lokala samhället. Den här sidan gäller projekt som har fått financiering 2018-2020.
Nuoret kantavat toista nuorta kultatuolissa

Syftet med volontärverksamheten är att ge unga erfarenhet av att arbeta oegennyttigt för en gemensam sak och möjlighet att lära sig nya färdigheter och utveckla sina kunskaper.

Alla organisationer som deltar i volontärprojekt måste ha Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke.