Hoppa till huvudinnehåll

Programmet för läskunnighet


Programmet för läskunnighet förverkligar riktlinjer och åtgärder för Nationella läskunnighetsstrategin 2030 i samarbete med olika läskunnighetsaktörer. Syftet är att stärka läskunnigheten hos finländare i alla åldrar.

Finland - världens mest multilitterata land 2030

Programmet för läskunnighet vid Utbildningsstyrelsen ansvarar för verkställandet av Nationella läskunnighetsstrategin 2030. Programmet för läskunnighet stöder läsning och läskunnighet bland alla åldrar genom delprogram riktade till småbarnspedagogiken, skolor och kommuner samt delar ut statsunderstöd för läsfrämjande arbete. Programmet för läskunnighet fortsätter det arbete som Läsrörelsen påbörjade.

Målet för Programmet för läskunnighet är att skapa dialog mellan läsfrämjande aktörer som en del av verkställandet av läskunnighetsstrategin. Delprogrammen erbjuder kostnadsfria material och verktyg för att utveckla det läsfrämjande arbetet, öppna utbildningar och evenemang. Nätverket för läskunnighet, som inleddes år 2024, samlar läsfrämjande aktörer från olika områden för diskussion och gemensamt arbete.