Hoppa till huvudinnehåll

Programmet för läskunnighet


Programmet för läskunnighet förverkligar riktlinjer och åtgärder för Nationella läskunnighetsstrategin 2030 i samarbete med olika läskunnighetsaktörer. Syftet är att stärka läskunnigheten hos finländare i alla åldrar.

Finland - världens mest multilitterata land 2030

Målet för programmet för läskunnighet vid Utbildningsstyrelsen är att stärka läskunnighetsarbetet på nationell och lokal nivå, möjliggöra samarbete och dialog mellan aktörerna och samordna det riksomfattande arbetet för att främja läskunnighet

Utbildningsstyrelsen koordinerade år 2021 framställandet av nationella läskunnighetsstrategin. Programmet för läskunnighet implementerar Läskunnighetsstrategin samt delar ut statsunderstöd som stöd för läsfrämjande arbete. Programmet för läskunnighet fortsätter det arbete som Läsrörelsen påbörjade.

 

Webbplatshelheten för Läskunnighetsprogrammet uppdateras under våren 2024.