Målsättningen med projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen är att minska på och förebygga frånvaro inom den grundläggande utbildningen och bygga upp en positiv verksamhetskultur i skolorna. Den nationella modellen utvecklas tillsammans med kommunerna och skolorna och kommer att tas i bruk nationellt under 2023-2024.
Reppu selässä

Som en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, trakasserier och våld utvecklas det engagerande arbete i skolgemenskapen. Med hjälp av projektet  

  • minskar och förbygger vi skolfrånvaro i samarbete med hemmen
  • stöder elevernas skolengagemang via att stärka den positiva skolkulturen och -välmåendet
  • känner igen och hjälper de elever som har utmaningar med regelbunden skolgång
  • stärker uppnåendet av basfärdigheter och lärandemål