Målsättningen med ministeriets projekt Engagerande arbete i skolgemenskapen var att minska på och förebygga frånvaro inom den grundläggande utbildningen och bygga upp en positiv verksamhetskultur i skolorna. Den nationella modellen utvecklades tillsammans med kommunerna och skolorna under projekttiden, som avslutades våren 2023. Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnare och skolor med en omfattande fortbildningshelhet, webbplats och statsunderstöd för regional koordinerande verksamhet 2023-2024.
Reppu selässä

Som en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, trakasserier och våld utvecklas det engagerande arbete i skolgemenskapen. Med hjälp av projektet  

  • minskar och förbygger vi skolfrånvaro i samarbete med hemmen
  • stöder elevernas skolengagemang via att stärka den positiva skolkulturen och -välmåendet
  • känner igen och hjälper de elever som har utmaningar med regelbunden skolgång
  • stärker uppnåendet av basfärdigheter och lärandemål