Till Erasmus Mundus insatsen hör Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM). 

Erasmus Mundus magisterprogram är högklassiga internationella gemensamma studieprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammen omfattar studier i minst två olika länder och de som studerar vid programmen får ansenliga stipendier. Programmen är också öppna för andra studerande än dem som får Erasmus Mundus-stipendium. 

Med Erasmus Mundus insatsen

  • främjas kvalitet, innovation och internationalisering inom högre utbildning,
  • utvecklas kvaliteten inom det europeiska området för högre utbildning,
  • lockas begåvade examensstuderande från olika håll i världen till Europa,
  • förbättras kunskapsnivån hos de utexaminerade och i synnerhet sysselsättningsgraden genom företagssamarbete.