Ansökningsomgången för programperioden 2020–2024 öppnades den 3 april 2019, med en urvalsprocess i två steg.

Programmet är öppet för project som verkar inom följande fokusområden

1. Den globala inlärningskrisen
2. Klimatförändring
3. Innovation

I ett projekt ska minst 2 högskolor delta, av vilka den ena är från Finland och den andra från ett av följande utvecklingsländer:

 • Eritrea, Etiopien, Kenya, Tanzania, Zambia, Namibia, Moçambique
 • Palestinska territoriet, Egypten
 • Nepal, Myanmar och Vietnam

Bidraget ansöks av och projektkoordinator är alltid en finländsk högskola. Projekten ska utgå från behoven hos högskolorna i utvecklingsländer. Utvecklingen kan fokusera exempelvis på högskolornas:

 • administrativa strukturer eller arbetsmetoder
 • utbildningsprogram, undervisningsmetoder och studiematerial
 • strukturer för forskning, forskningsmetodologi
 • bibliotek och informationssystem
 • tjänsteproduktion
 • kvalitetssystem
 • samarbete med arbetsgivare
 • främjande av internationalisering och undervisningspersonalens kollegiala lärande.

Finansieringen kan inte användas för:

 • forskning,
 • utbytesstudier,
 • fortsatta studier för individuella studerande

Projekten ska främja programmets mål, anknyta till programmets resultatområden samt resultatindikatorer som definieras i programdokumentet

Bilaga

Projekten uppmuntras också att samarbeta med myndigheter och icke-akademiska partners, som företag, och medborgarorganisationer.