Utbildningsstyrelsen finansierar och stöder internationell verksamhet i skolor och daghem inom den allmänbildande utbildningen, bland annat med hjälp av programmen Erasmus+, eTwinning, Nordplus, Erasmus i skolan och Transatlantic Classroom. Vi ger information om verksamhetsformerna och instruktioner om hur man ansöker om stöd. Vår verksamhet är avgiftsfri.