Utbildningsstyrelsen finansierar och stöttar internationell verksamhet vid daghem och skolor inom den allmänbildande utbildningen med hjälp av bland annat programmen Erasmus+, eTwinning, Nordplus och Erasmus i skolan. Du får information om verksamhetsformerna och anvisningar för att ansöka om bidrag av oss. Våra tjänster är avgiftsfria.

Vi har tagit fram en modell i 6 steg till stöd för ett lyckat internationellt projekt, som också beaktar din verksamhet vid skolan eller daghemmet.

6 steg till internationalisering