På den här sidan har vi samlat äldre publikationer som Utbildningsstyrelsen har gett ut. Publikationerna kan delvis innehålla föråldrad information, men de kan fortfarande vara viktiga och användbara till exempel inom forskning.