Utbildningsstyrelsen producerar årligen flera publikationer som stöd för anordnande och utveckling av utbildning. De publikationer som ges ut i publikationsserierna är i första hand nätpublikationer som är fritt tillgängliga i elektroniskt format. Avgiftsbelagda, tryckta publikationer kan köpas i näthandeln. Förutom tryckta versioner kan de engelskspråkiga grunderna för läroplaner även köpas som e-publikationer.

  • Serien Fakta Express sammanfattar aktuella teman, utredningar och statistik som gäller vår verksamhet till snabblästa baspaket.
  • I serien Faktaa ─ Information och statistik berättar vi om centrala resultat från undersökningar, utredningar och statistik som vi producerar.
  • I serien Föreskrifter och anvisningar ges ut grunder för läroplaner samt anvisningar och rekommendationer.
  • I serien Handböcker ges ut guider för utveckling av undervisningen.
  • I serien Rapporter och utredningar ges ut projektrapporter, olika slags utredningar, statistikanalyser samt indikatorpublikationer. 

Dessutom ger vi ut broschyrer.