Hoppa till huvudinnehåll

Rekommendationer om artificiell intelligens

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet publicerar 2024 rekommendationer för användningen av artificiell intelligens inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt inom den fria bildningen. Syftet med rekommendationerna är att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna i användningen av artificiell intelligens i undervisningen och lärandet. AI-rekommendationerna publiceras på finska, svenska och engelska.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att arbetet med att utarbeta rekommendationerna framskrider. Rekommendationerna utarbetas i samarbete med yrkesutbildade inom undervisningssektorn, forskare och andra sakkunniga. På den här sidan kan du följa med hur arbetet framskrider och anmäla ditt intresse att delta i utarbetandet av rekommendationerna.

På sidan finns även planen för utarbetandet av AI-rekommendationerna.

Välkommen att lära dig mer och delta i arbetet!