Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av HEI ICI -projektet 2017-2020

Under programperioden 2017–2020 förnyades nästan 30 examensprogram och fler än 50 olika kurser. Det mest centrala resultatet av högskolornas samarbete var att kvaliteten på utbildningen förbättrades i partnerländernas högskolor.

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och högskolor i länder under utveckling. Programmet strävar efter att stärka och utveckla högskoleutbildningen och erbjuder högskolor möjlighet att delta i arbetet med att stärka utbildningssektorn i länder som är under utveckling.

Åren 2017–2020 fick programmet HEI ICI 12 miljoner euro i finansiering. Med hjälp av finansieringen genomfördes 20 projekt i 16 länder. Inom projekten främjades i synnerhet kvaliteten på högskoleutbildningen i länder under utveckling. Därtill främjandes de pedagogiska färdigheterna, högskoleutbildningens kontakter till arbetslivet och de studerandes möjligheter att delta i högskoleutbildning.

De mest väsentliga resultaten av arbetet under programperioden var att kvaliteten på högskoleutbildningen förbättrades i partnerländerna i Afrika, Asien och Latinamerika. Under programperioden utvecklade och förnyade de finländska och partnerländernas högskolor tillsammans nästan 30 olika examensprogram och över 50 enskilda kurser inom olika vetenskapsområden. Dessa program och kurser godkändes officiellt som en del av studieutbudet vid partnerländernas högskolor.

I utbildningarna som ordnades inom ramen för projekten strävade man efter att utveckla lärarnas metodiska och pedagogiska färdigheter, särskilt med fokus på innovativa och studerandecentrerade undervisningsmetoder. Många projekt arbetade också för att stärka forskningskapaciteten. Under programperiodens gång publicerade högskolornas aktörer fler än 100 forskningsartiklar i anslutning till HEI ICI-projekten.

Läs mer om resultaten i den sammanfattande rapporten för programperioden: Results of the HEI ICI programme 2017-2020. 

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.