Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av HEI ICI -projektet 2017-2020

Under programperioden 2017–2020 förnyades nästan 30 examensprogram och fler än 50 olika kurser. Det mest centrala resultatet av högskolornas samarbete var att kvaliteten på utbildningen förbättrades i partnerländernas högskolor.

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och högskolor i länder under utveckling. Programmet strävar efter att stärka och utveckla högskoleutbildningen och erbjuder högskolor möjlighet att delta i arbetet med att stärka utbildningssektorn i länder som är under utveckling.

Åren 2017–2020 fick programmet HEI ICI 12 miljoner euro i finansiering. Med hjälp av finansieringen genomfördes 20 projekt i 16 länder. Inom projekten främjades i synnerhet kvaliteten på högskoleutbildningen i länder under utveckling. Därtill främjandes de pedagogiska färdigheterna, högskoleutbildningens kontakter till arbetslivet och de studerandes möjligheter att delta i högskoleutbildning.

De mest väsentliga resultaten av arbetet under programperioden var att kvaliteten på högskoleutbildningen förbättrades i partnerländerna i Afrika, Asien och Latinamerika. Under programperioden utvecklade och förnyade de finländska och partnerländernas högskolor tillsammans nästan 30 olika examensprogram och över 50 enskilda kurser inom olika vetenskapsområden. Dessa program och kurser godkändes officiellt som en del av studieutbudet vid partnerländernas högskolor.

I utbildningarna som ordnades inom ramen för projekten strävade man efter att utveckla lärarnas metodiska och pedagogiska färdigheter, särskilt med fokus på innovativa och studerandecentrerade undervisningsmetoder. Många projekt arbetade också för att stärka forskningskapaciteten. Under programperiodens gång publicerade högskolornas aktörer fler än 100 forskningsartiklar i anslutning till HEI ICI-projekten.

Läs mer om resultaten i den sammanfattande rapporten för programperioden: Results of the HEI ICI programme 2017-2020. 

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.

Läs mer om HEI ICI -projekten

BUCSBIN

BUCSBIN

Livligt på uppstartsfältet i Nepal – i projektet BUCSBIN tog nepaleser till sig en undervisningsmetod utvecklad i Uleåborg.

EARLI

EARLI

Med samma energimängd belysning till fler hem – projektet EARLI förbättrade energieffektiviteten i Tanzania, Moçambique och Etiopien.

eLearning FinPal

eLearning FinPal

”För palestinierna är utbildning en väg till frihet” – universitetsundervisningen moderniserades i ett projekt som genomfördes av finländare och palestinier.

PECOLO

PECOLO

Folkhälsa till Colombia – Läkare Jeadran Malagón-Rojas blev intresserad av fermenterad mat under sitt forskarutbyte i Åbo.

TECIP

TECIP

”Utvecklingssamarbete bör baseras på genuina behov” – finländare och etiopier förbättrade inkluderande lärarutbildning tillsammans.

Sammanfattningar av projekten på engelska

BUSCO

BUSCO

The BUSCO project contributed to sustainable and resilient communities through co-creation between universities and businesses in Tanzania and Finland.

ELFA2

ELFA2

The project applied an action research approach to capacity development, with an emphasis on the Eritrean contexts of teacher education and education, with the ultimate aim of improving the quality and relevance of education in Eritrea.

FishEDU

FishEDU

The FishEDU project built capacity at Kyrgyz National Agrarian University (KNAU) to develop fisheries and aquaculture training. The collaboration included training of trainers, developing teaching and study material and building the teaching infrastructure at KNAU.

Geo-ICT

Geo-ICT

The Geo-ICT collaboration focused on improving the quality of higher education and research environment in the sector of geospatial-ICT in four Tanzanian universities.

IRIS

IRIS

The IRIS project connected the Tanzanian Tumaini Dar Es Salaam College with its surrounding local society under the framework of reverse innovation, which focuses on phenomena arising from local communities.

KENFIN-EDURA

KENFIN-EDURA

The KENFIN-EDURA collaboration strengthened the role of the partner institutions in societal development and improved the higher education and research in the areas of health promotion and healthy lifestyles.

LMEU

LMEU

The LMEU project played an instrumental role in modernizing higher education leadership and management capacities in Ethiopia.

MARIBILIS

MARIBILIS

The MARIBILIS project developed higher education competences in the field of maritime, fisheries and logistics in Namibia.

PARFORM

PARFORM

The PARFORM project strengthened forestry education and research in Laos and Myanmar in order to enhance the management and sustainable use of the region's forest resources.

PBL East Africa

PBL East Africa

The project established best practices in problem-based learning (PBL) for innovation, engaged several disciplines, empowered students, and developed an approach to critically address societal challenges in facilitated real-world situations.

SHUREA

SHUREA

The SHUREA project improved capacity in partner countries to conduct human rights research and provide research-based teaching in human rights.

SuMNatuRe

SuMNatuRe

The SuMNatuRe project enhanced sustainable development and democracy in Mozambique by promoting higher education and increasing the knowledge on sustainable natural resource and land-use planning.

TAITAGIS

TAITAGIS

The TAITAGIS project developed a Master’s degree programme in Geoinformatics for the young under and postgraduate students at the Taita Taveta University, and build teacher capacity in the field through Training of Trainers education.

TELECOM

TELECOM

The TELECOM for YTU project responded to the needs of the expanded telecom sector by setting up Telecommunication degree programs at Bachelor and Master levels in the partner university in Myanmar.

TPP-Nepal

TPP-Nepal

The TPP-Nepal project enhanced the quality and relevance of education in Nepal by improving the access to teacher qualification upgrading programs via Open and Distance Learning (ODL).