Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld


Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. De nya webbsidorna Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna.

Anvisningarna och verktygen riktar sig till lärare och rektorer i skolor och läroanstalter,  ledare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning samt till vårdnadshavare för barn och unga. Materialet kan även användas av andra som arbetar med barn och unga. En del av materialet kan användas tillsammans med barnen och de unga. 

 

Sä nej till allt våld