Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld


Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. De nya webbsidorna Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna.

Anvisningarna och verktygen riktar sig till lärare och rektorer i skolor och läroanstalter,  ledare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning samt till vårdnadshavare för barn och unga. Materialet kan även användas av andra som arbetar med barn och unga. En del av materialet kan användas tillsammans med barnen och de unga. 

 

Sä nej till allt våld

Elev- och studerandevårdstjänsterna - hjälp och stöd för barn, elever och studerande

Broschyrer och anvisningar

Anvisningar till daghemsföreståndare: Ingripande vid mobbning, trakasserier, di…

Anvisningar till daghemsföreståndare: Ingripande vid mobbning, trakasserier, di…

www.oph.fi

Anvisningar riktar sig till daghemsföreståndare. När du får kännedom om ärendet är du skyldig att reda ut situationen och även ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering eller våldshandlingar som identifierats, så att de upphör i miljön för småbarnspedagogiken.

Anvisningar till rektorer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utb…

Anvisningar till rektorer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utb…

www.oph.fi

Anvisningar riktar sig till rektorer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. När du får kännedom om ärendet är du skyldig att reda ut situationen och även ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering eller våldshandlingar som identifierats, så att de upphör i lärmiljön.

Anvisningar till rektorer inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen: Ingr…

Anvisningar till rektorer inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen: Ingr…

www.oph.fi

Anvisningar riktar sig till rektorer inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. När du får kännedom om ärendet är du skyldig att reda ut situationen och även ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering eller våldshandlingar som identifierats, så att de upphör i studiemiljön.

Bilaga till utbildningsavtalet/läroavtalet för att förebygga mobbning, trakasse…

Bilaga till utbildningsavtalet/läroavtalet för att förebygga mobbning, trakasse…

www.oph.fi

Bilaga till utbildningsavtalet/läroavtalet för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld är entydigt förbjudna i lärmiljöer och på arbetsplatser.

Anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och i gymnasiet – Hur man för…

Anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och i gymnasiet – Hur man för…

www.oph.fi

Broschyren riktar sig särskilt till studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning, men den lämpar sig även för användning i grundskolans årskurser 7–9 till exempel som en del av undervisningen i hälsokunskap och skolans övriga välbefinnande- och jämställdhetsarbete. Broschyren finns på finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska samt ryska, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi. Tillsammans med broschyren har det också publicerats en kortare affisch som finns på finska, svenska och engelska.

Podcastserie

För barnet kan ensamhet vara förödande (på finska)

För barnet kan ensamhet vara förödande (på finska)

youtu.be

I podcasten diskuteras hur ensamhet som elever i årskurserna 1–6 upplever visar sig och olika följder av ensamhet och utanförskap. Du får också veta vilka de effektivaste metoderna för att förebygga och minska ensamhet är. Gäst är ensamhetsforskare och professor Niina Junttila. Avsnittet är riktat till klasslärare och rektorer och andra yrkesutbildade personer som arbetar med barn samt barnens vårdnadshavare.

Hur hjälper man ett barn med beteendestörningar? (på finska)

Hur hjälper man ett barn med beteendestörningar? (på finska)

youtu.be

I podcasten diskuterar vi vad barnets beteendestörning kan bero på, hur yrkesutbildade personer inom fostran och utbildning och barnens föräldrar bäst kan stöda ett barn med beteendestörningar i vardagen och hurdant stöd familjerna kan få. Gäst är överläkare Leena Repokari. Avsnittet riktar sig till lärare och ledare inom småbarnspedagogiken och grundskolan samt till rektorer, andra yrkesutbildade personer samt barnens vårdnadshavare.

Föräldrarna med i samarbetet (på finska)

Föräldrarna med i samarbetet (på finska)

youtu.be

I podcasten diskuterar vi varför det är viktigt att bygga upp ett samarbete mellan yrkesutbildningen och de studerandes föräldrar. Hur kan man göra då man vill engagera hemmen i arbetet med att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld? Avsnittet gästas av samarbetsexperten Ville Koikkalainen och utbildningschef Kirsi Lattu-Viljakka. Avsnittet är riktat till lärare, ledare och andra yrkesutbildade inom yrkesutbildningen samt till de studerandes föräldrar.

Barnstrategin -logo