Infografiikka koulutusyhteistyöstä kehittyvien maiden kanssa

Samarbete med partner i den globala södern

På den här sidan finns information om Utbildningsstyrelsens olika program och funktioner som stöder utbildningssamarbetet med partner i den globala södern. Syftet med webbplatsen är att öka flerpartssamarbetet i nationell och internationell finansiering och öka samarbetet med utvecklingsområden. 

På sidan finns god praxis med anknytning till temat, resultat från olika projekt samt samlad information om olika finansieringsprogram för utbildningssamarbete med utvecklingsländer. 

 

Se videon om Erasmus+-programmets möjligheter för Afrika

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektor
alt-text (optional, uses title if not set)

FinCEED - Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

www.oph.fi

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn har som mål att stärka Finlands roll i arbetet med att lösa den globala krisen som berör lärandet och att främja användningen av finländsk kompetens i arbetet för att utveckla utbildningssektorn.

Utbildningsexport

Utbildningsexport

Samarbetsmöjligheter sektorsvist

Samarbetsmöjligheter sektorsvist

Samarbetsmöjligheter inom högre utbildning

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Global mobilitet för högskolor

www.oph.fi

Global mobilitet för högskolor inom Erasmus+ ger möjligheter till utbyte också utanför Europa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt för högskolesektorn

www.oph.fi

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i utvecklingsländerna.

alt-text (optional, uses title if not set)

HEI ICI programmet

www.oph.fi

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Team Finland Knowledge

www.oph.fi

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI-praktik

www.oph.fi

Om du studerar vid en högskola eller nyligen har fått din examen, kan du ansöka om praktik utomlands genom Utbildningsstyrelsen.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI Fellowship

www.oph.fi

Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

Samarbetsmöjligheter inom yrkesutbildningen

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för yrkesutbildningen

www.oph.fi

Erasmus+ för yrkesutbildningen erbjuder möjligheter för globalt samarbete inom mobilitets- och utvecklingsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildning

www.oph.fi

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildningen utvecklar yrkesutbildningen i icke-associerade tredjeländer (s.k. partnerländer).

alt-text (optional, uses title if not set)

Globala projektnätverk

finvet.fi

Land- och regionspecifika nätverk för globala projekt inom yrkesutbildningen stöds med Utbildningsstyrelsens statsbidrag.

Samarbetsmöjligheter inom den allmänbildande utbildningen

alt-text (optional, uses title if not set)

UNESCO-skolorna

www.oph.fi

Syftet med det världsomfattande nätverket av Unesco-skolor är att främja växelverkan mellan kulturer, fred, en hållbar framtid och högklassig utbildning.

Samarbetsmöjligheter inom ungdomssektorn

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för ungdomssektorn

www.oph.fi

I Erasmus+ ungdomssektorns projekt är det möjligt att samarbeta med utvecklingsländer i alla insatser utom DiscoverEU.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska solidaritetskåren

www.oph.fi

Samarbete med utvecklingsländer är möjligt i alla volontärinsatser inom europeiska solidaritetskåren. Ny för år 2022 är volontärarbete inom humanitärt bistånd, som administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Samarbetsmöjligheter inom idrottssektorn

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet (på finska)

www.oph.fi

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet stöder ökad kapacitet, tillgänglighet och internationalisering av organisationer som är verksamma på idrottsområdet i partnerländer utanför EU.

Utbildningar och evenemang

Utbildningar och evenemang
alt-text (optional, uses title if not set)

Focus on Africa: möte för koordinatorer 8.9.2022

www.oph.fi

Möte för koordinatorer inom högre utbildningssektorn som samarbetar med afrikanska länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Focus on Africa 9.12.2021

www.oph.fi

Focus on Africa-webinariet fokuserade på vad den strategiska betydelsen av utbildnings- och ungdomssamarbete med afrikanska länder är och de växande möjligheterna till samarbete med dem.

Erfarenheter

Erfarenheter
alt-text (optional, uses title if not set)

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

www.oph.fi

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.