Hoppa till huvudinnehåll
Infografiikka koulutusyhteistyöstä kehittyvien maiden kanssa

Samarbete med partner i den globala södern

På den här sidan finns information om Utbildningsstyrelsens olika program och funktioner som stöder utbildningssamarbetet med partner i den globala södern. Syftet med webbplatsen är att öka flerpartssamarbetet i nationell och internationell finansiering och öka samarbetet med utvecklingsområden. 

På sidan finns god praxis med anknytning till temat, resultat från olika projekt samt samlad information om olika finansieringsprogram för utbildningssamarbete med utvecklingsländer. 

Karta över finländska organisationers samarbete med partners in den globala södern i Utbildningsstyrelsen program

Karta över världen med Utbildningsstyrelsen projekt för globalt sammarbete

 

Se videon om Erasmus+-programmets möjligheter för Afrika

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektor
FinCEED - Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

FinCEED - Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn har som mål att stärka Finlands roll i arbetet med att lösa den globala krisen som berör lärandet och att främja användningen av finländsk kompetens i arbetet för att utveckla utbildningssektorn.

Utbildningsexport

Utbildningsexport

Samarbetsmöjligheter sektorsvist

Samarbetsmöjligheter sektorsvist

Samarbetsmöjligheter inom högre utbildning

Erasmus+ Global mobilitet för högskolor

Erasmus+ Global mobilitet för högskolor

Global mobilitet för högskolor inom Erasmus+ ger möjligheter till utbyte också utanför Europa.

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt för högskolesektorn

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt för högskolesektorn

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i utvecklingsländerna.

Erasmus+ virtuella utbyten

Erasmus+ virtuella utbyten

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter.

Erasmus Mundus insats

Erasmus Mundus insats

Erasmus Mundus magisterprogram är högklassiga internationella gemensamma studieprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans.

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-insatser

Syftet med Jean Monnet-insatserna är att inom olika utbildningssektorer stödja undervisning, lärande, forskning och diskussion som anknyter till Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning praktiskt taget i hela världen kan delta i Jean Monnet-insatserna för högre utbildning.

HEI ICI programmet

HEI ICI programmet

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

Higher Education Partnership (HEP) programmet

Higher Education Partnership (HEP) programmet

The Higher Education Partnership Programmer (HEP) 2023-2026 supports collaboration projects between higher education institutions (HEIs) in Finland and in developing countries.

Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.

EDUFI-praktik

EDUFI-praktik

Om du studerar vid en högskola eller nyligen har fått din examen, kan du ansöka om praktik utomlands genom Utbildningsstyrelsen.

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship

Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

Samarbetsmöjligheter inom yrkesutbildningen

Erasmus+ för yrkesutbildningen

Erasmus+ för yrkesutbildningen

Erasmus+ för yrkesutbildningen erbjuder möjligheter för globalt samarbete inom mobilitets- och utvecklingsprojekt.

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildning

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildning

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildningen utvecklar yrkesutbildningen i icke-associerade tredjeländer (s.k. partnerländer).

Globala projektnätverk

Globala projektnätverk

finvet.fi

Land- och regionspecifika nätverk för globala projekt inom yrkesutbildningen stöds med Utbildningsstyrelsens statsbidrag.

Samarbetsmöjligheter inom den allmänbildande utbildningen

UNESCO-skolorna

UNESCO-skolorna

Syftet med det världsomfattande nätverket av Unesco-skolor är att främja växelverkan mellan kulturer, fred, en hållbar framtid och högklassig utbildning.

Samarbetsmöjligheter inom ungdomssektorn

Erasmus+ för ungdomssektorn

Erasmus+ för ungdomssektorn

I Erasmus+ ungdomssektorns projekt är det möjligt att samarbeta med utvecklingsländer i alla insatser utom DiscoverEU.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete med utvecklingsländer är möjligt i alla volontärinsatser inom europeiska solidaritetskåren. Ny för år 2022 är volontärarbete inom humanitärt bistånd, som administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Erasmus+ virtuella utbyten

Erasmus+ virtuella utbyten

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter.

Samarbetsmöjligheter inom idrottssektorn

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet (på finska)

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet (på finska)

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet stöder ökad kapacitet, tillgänglighet och internationalisering av organisationer som är verksamma på idrottsområdet i partnerländer utanför EU.